Kız bebek isimleri

A

 • AÇANGÜL Açılan gül çiçeği
 • AÇILAY Ay’ın şekilleri, yansıması
 • ADAL Ün kazan
 • AFET Ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadın
 • AĞÇA Temiz, saf
 • AHENK Uyum
 • AHSEN Çok güzel, olağanüstü güzel
 • AHU Ceylan, karaca
 • AHUSE Coşkulu güzellik
 • AJLAN Hızlı, çabuk, telaşlı
 • AKASYA Güzel kokulu bir süs bitkisi
 • AKEL Eli uğurlu anlamında
 • AKGÜN Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı gün
 • AKSU Anadolu’da değişik boylarda bir çok akarsuyun adı
 • AKŞİN Beyaz tenli kadın
 • AKTAN Ak renkli tan; Kutlu tan, uğurlu tan
 • ALA Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş
 • ALÇİN Kızıl renkli küçük bir kuş
 • ALEDA Nazlı, kaprisli
 • ALEV Yanan cisimlerin görüntüsünü tarif etmek için kullanılan bir kelime
 • ALEYNA Bizim üzerimize olsun
 • ALGIN Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun

B

 • BADE Aşk, kutsal sevgi
 • BAHA Değerli, kıymeti çok
 • BAHAR Yazla kış arasında olan mevsim
 • BALA Yavru çocuk
 • BALCA Bal gibi, bala benzer
 • BALIN Yar, sevgili
 • BALKIN Pırıldayan, parlak
 • BALKIZ Bal kadar tatlı kız
 • BANU Prenses; Hanımefendi
 • BAŞAK Arpa çavdar gibi ekinlerin tanelerini taşıyan baş kısmı
 • BEDİZ Resim, tasvir, süs, bezek
 • BEGÜM Hanım; Timuroğulları’ndan gelen prenses
 • BEHİN İyinin iyisi
 • BELDE Memleket, şehir, kasaba
 • BELEMİR Peygamber çiçeği olarak biliniyor.Açtığı kokusunun dağilmasıyla anlaşılan gizli çiçek anlamında
 • BELEN Bel, geçit; İki dağ arasından geçen yol

C

 • CANA “Can”ın – e hali
 • CANAN Gönülden sevilmiş, yar
 • CANDAN İçten, gönülden
 • CANDAŞ Candan, değerli dost
 • CANEDA İçten, sevimli kişi
 • CANFEZA Müzikte bileşik bir makam
 • CANKIZ Sevilen, sevimli, şirin kız
 • CANKUT Sevimli, cana yakın
 • CANSU Yaşam veren su
 • CEMRE Ateş parçası, kor; Şubat ayında bir hafta arayla hava, su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi
 • CEREN Çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliğiyle ünlü, ince bacaklı, zarif hayvan; ceylan
 • CEVZA İkizler burcunun eski adı
 • CEYDA İnce-uzun boyunlu ve güzel

Ç

 • ÇEVREN Gökyüzünün yerle bitişik gibi görünen kenarları, ufuk
 • ÇİÇEK Bir bitkinin değişik renklerle bezenmiş kokulu bölümü
 • ÇİĞDEM Akdeniz çevresinde yetişen çok renkli kır bitkisi
 • ÇIĞLIK İnce ve keskin bağırış
 • ÇİLER Şarkılar söyleyen, şakıyan
 • ÇİSE(M) Hafif yağan yağmur(um)
 • ÇİSİL İnce ince yağan yağmur
 • ÇOLPAN Çoban yıldızı

D

 • DALGA Hareketli su kütlesi; Denizin rüzgarlı havada kabarıp kıyıya sürüklenmesi
 • DAMLA Yağmur ya da bir sıvının çok küçük yuvarlak biçimli parçası
 • DEFNE Yaprakları güzel kokulu, yaz-kış yeşil olan bir bitki
 • DEMET Çiçek bağlamı, deste
 • DEMRE Noel Baba’nın doğduğu sanılan tarihi yer
 • DENİZ Yeryüzünün çoğunu örten engin su
 • DEREN Toplayan, düzenleyen, pekiştiren
 • DERİN Sığ olmayan
 • DERYA Büyük deniz anlamında
 • DESEN Çiçek, çizgi gibi süs şekilleri
 • DESTEGÜL Mevlevi dervişlerinin giydiği ince kumaştan yelek
 • DEVİN Hareket, kımıldanış
 • DEVRİM Yerleşik toplumsal düzeni, köklü, hızlı ve geniş kapsamlı olarak niteliksel değiştirme ve yeniden biçimlendirme işlemi
 • DİCLE Bir nehir adı
 • DİDE Göz, göz bebeği
 • DİDEM Gözüm gibi sevdiğim, sevgilim
 • DİLARA Gönül alan, gönül okşayan.
 • DİLAY Gönle ışık saçan, ay kadar güzel

E

 • ECE Türdeşleri arasında üstünlüğü yeteneği olan kadın, güzel kadın; Kraliçe
 • ECEGÜN Çok güzel bir günde doğan
 • ECEM Kraliçem, sevgili kraliçe anlamında
 • ECMEL Çok güzel
 • EDA Naz, cilve anlamında
 • EFSUN Büyü, sihir
 • EGE Türkiye’nin batısında yer alan deniz
 • ELÇİN Deste, tutam
 • ELİF Arap alfabesinin ilk harfi; Anadolu’da kibar, narin yapılı, ince-uzun anlamında kullanılır
 • ELVAN Renkler,çeşitler
 • EMET Bereket, bolluk
 • ENER Dağ eteği
 • EREM Cennet
 • ERENDİZ Jüpiter gezegeninin adı
 • ERKE Enerji, iş başarma gücü; Nazlı
 • ESEN Sağlıklı, salim
 • ESER Emek sonucu ortaya çıkan ürün, yapıt; Yok olmuş bir nesneden kalan parça
 • ESİN Sabah rüzgarı
 • ESNA Yüksek, yüce

F

 • FİLİZ Tohumdan çıkan sürgün
 • FİRUZE Açık mavi renkte, değerli bir süs taşı
 • FULYA Nergisgillerden güzel kokulu sarı bir çiçek
 • FUNDA Çalı ormanı, çalılık; Püskül, tepelik
 • FÜRUZAN Parlayan, parlak
 • FÜSUN Büyü

G

 • GAMZE 1. Süzgün ve yan bakış. 2. Çenedeki ya da yanaktaki çukurluk.
 • GİZEM Aklın erişemediği veya çözülemeyen şey, sır.
 • GÖKÇE 1. Güzel, gösterişli, mavi gözlü kimse. 2. Melek.
 • GÖRKEM Gösterişli, göz alıcı olma.
 • GÜLAY Güllerin açtığı ay.
 • GÜLÇİN Gül toplayan, gül devşiren.

H

 • HANDE Gülüş, gülme.
 • HATİCE Erken doğan kız çocuğu.
 • HAYRÜNNİSA Kadınların hayırlısı, uğurlusu.
 • HAZAL Kuruyup dökülen ağaç yaprakları
 • HÜLYA 1. Tatlı düş. 2. Kuruntu, vehim, hayal.
 • HÜMEYRA Kızıllık, pembelik.

I

 • ILGAZ 1. Atın dört nala koşması. 2. Hücum, akın. 3. Çankırı ilinin ilçe merkezi. 4. Anadolu’da bir dağ adı.
 • ILGIN 1. Serap, belli belirsiz görünme. 2. Gök erimi, ufuk.
 • IŞIL Işıldayan, parlayan.
 • ITIR Işıldayan, parlayan.

İ

 • İCLAL 1. Büyüklük, ululuk. 2. Saygı gösterme, ağırlama, ikram.
 • İDİL 1. Volga Nehri’ne Türklerin verdiği isim. 2. Aşkla ilgili olup, köy ve kır yaşayışını anlatan kısa şiir veya yazı. 3. Yun. İçten ve saf aşk.
 • İLAYDA Su perisi.
 • İLKAY Ayın hilâl durumu, yeni ay.
 • İREM 1. Cennete benzetilerek yapılan bahçe. 2. Efsanelerde, masallarda ve edebiyatta adı geçen mutluluk simgesi olan şehir veya bahçe.
 • İZGİ İyi, güzel, akıllı; adaletli.

J

 • JALE Kırağı, çiy.
 • JEYAN Coşmuş, kükremiş, kızgın.
 • JULİDE Karmakarışık, dağınık, birbirine girmiş.

K

 • KADRİYE Değer, kıymet, onurla ilgili.
 • KAYRA Büyük bir kimseden gelen iyilik, ihsan
 • KIVANÇ 1. Övünç, iftihar
 • KUMRU Güvercinden küçük boz renkli kuş
 • KÜBRA En büyük, çok büyük olan.

L

 • LEMAN Parlama, parıldama
 • LERZAN Titreyen, titrek.
 • LEYLA 1. Gece. 2. mec. Saçları gece gibi simsiyah olan (kadın). 3. Arabî ayların son gecesi.

M

 • MELTEM Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgârı.
 • MERİÇ Balkan yarımadasının güneydoğu kesiminden geçen akarsu.
 • MERVE Mekke`de hacıların yedi kez gidip geldikleri kutsal dağın adı.
 • MİNA 1. Şarap şişesi. 2. Mine. 3. Gökyüzü. 4. Ar. Liman.
 • MİNE 1. Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı. 2. İnce ve parlak nakış. 3. Çiçekleri başak durumunda, alacalı, mavi veya menekşe renginde, ıtırlı bir bitki.
 • MÜGE İnci çiçeği.

N

 • NAZ Kendini beğendirmek için yapılan davranış, cilve.
 • NAZAN Nazlanan, nazlı, cilveli.
 • NEHİR 1. Akarsu; ırmak. 2. Çok, bol, fazla.
 • NEVA 1. Ses, ahenk, nağme. 2. Refah, mutluluk.
 • NEVİN Yeni, çok yeni.

O

 • OLCAY 1. Baht, talih, şans. 2. Bahtlı, talihli.
 • OYA 1. Genellikle ipek ibrişim kullanılarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel. 2. mec. İnce, güzel, nazik.
 • OYLUM 1. Vadi, koyak. 2. Çukur, oyuk.
 • OYTUN 1. Kutsal, mübarek. 2. Beğenilen, güzel yer. 3. Alçak yer, ova.

Ö

 • ÖZGE 1. Başka. 2. Yabancı. 3. İyi, güzel. 4. İki dağ arasındaki dereciklerin birleştiği yer. 5. Şakacı. 6. Cana yakın, sıcakkanlı.
 • ÖZGEN Özü geniş, rahat, sakin kimse.
 • ÖZGÜ 1. Kutsal. 2. Özellikle birine ya da bir şeye ait olan.

P

 • PELİN Bileşikgillerden, yapraklarında acı, ıtırlı bir madde bulunan, hekimlikte ve içki yapımında kullanılan bir bitki.
 • PERÇEM 1. Kâkül. 2. Yele. 3. Mızrak, bayrak gibi şeylerin başlarına konan püskül.
 • PEREN Ülker yıldızı.
 • PERİHAN 1. Büyücü; perileri davet eden. 2. Periler hükümdarı.
 • PİRAYE Süs; ziynet.

R

 • RABİA 1. Dördüncü. 2. Saatteki salisenin altmışta biri. 3. Tanzimat`tan sonra memurlukta bir rütbe.
 • RANA Güzel, göze hoş görünen.
 • RENGİN 1. Renkli, parlak renkli. 2. Güzel, hoş. 3. Süslü.
 • REYHAN Güzel kokulu bir süs bitkisi, fesleğen.
 • RUŞEN Aydın, parlak.
 • RÜYA 1. Düş. 2. Hayal; umut.

S

 • SERTAP İnatçı, direngen.
 • SILA Doğup büyüdüğü yere gidip, ayrı kaldığı yakınlarına kavuşma.
 • SİBEL 1. Buğday başağı. 2. Henüz yere düşmemiş yağmur damlası.
 • SİMAY Gümüşten ay, gümüş gibi parlak ay.
 • SİNEM “Gönlüm,yüreğim; çok sevdiğim” anlamında kullanılır.
 • SUDE 1. Sürmüş, sürülmüş. 2. Ezilmiş, dövülmüş.
 • SÜREYYA Ülker yıldızı.

Ş

 • ŞEBNEM Havada buğu durumunda iken gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerin üzerinde toplanan su damlacıkları, çiy.
 • ŞENAY Parlak, canlı, neşeli ay.
 • ŞEVVAL Hicri takvime göre yılın onuncu ayı; ilk üç günü Ramazan Bayramıdır.
 • ŞEYDA Çılgın; çok tutkun, âşık.
 • ŞİMAL Eski dilde kuzey
 • ŞULE Alev, ateş alevi.
 • ŞÜKRAN İyilik bilme, gönül borcu.

T

 • TUBA 1. Güzellik, iyilik, hoşluk. 2. Cennette bulunduğuna inanılan, dalları bütün cenneti gölgeleyen ilâhî ağaç. TUĞÇE Küçük tuğ.
 • TUNA 1. Çok, bol. 2. Yavru. 3.Karaormanlardan doğan, Karadeniz`e dökülen, Avrupa`nın Volga`dan sonra en uzun ırmağı. 4. Görkemli, gösterişli.

U

 • UĞUR Kimi şeylerde, insanlarda görülen ve iyilik getirdiğine inanılan belirti veya iyilik kaynağı.
 • UMAY 1. Orhun Yazıtları´nda geçen, çocukları ve hayvan yavrularını koruduğuna inanılan kadın Tanrı. 2. Devlet kuşu.
 • UMUT Ummaktan doğan güven duygusu, ümit.
 • UTKU Üstünlük, zafer.

Ü

 • ÜLKEM Yurdum, vatanım.
 • ÜLKER Boğa burcunda yedi yıldızdan oluşan takım. Ülkü Amaç edinilen, ulaşmak istenen şey.
 • ÜLKÜ Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey.
 • ÜMİT Umut

V

 • VERDA Gül.
 • VUSLAT 1. Ulaşma, yetişme. * 2. Kavuşma, sevgiliye kavuşma.

Y

 • YAĞMUR Hava yuvarındaki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumunda olanı.
 • YALIN 1.Gösterişsiz, sade. 2. Alev, ateş.
 • YANKI Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses, ses yansıması.
 • YAPRAK Bitkilerin solunumunu sağlayan, çoğunlukla yeşil ve türlü biçimlerdeki bölümü.
 • YASEMİN Beyaz, kırmızı veya sarı renkli, kokulu çiçekler açan bir ağaç

Z

 • ZEHRA Yüzü pek beyaz ve parlak olan.
 • ZEREN Anlayışlı, kavrayışlı, zeki.
 • ZERRİN 1. Altından yapılmış. 2. Altın gibi sarı, parlak. 3. Fulya.

ilkadimlarim.com

Bunlara da göz atabilirsin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir